Lillestrøm og omegn akvarieklubb

Retningslinjer

Retningslinjer for storauksjon

LOAK sine retningslinjer for storauksjon er laget ut i fra Oslo Akvarieklubb og Moss Akvarieklubb sine regler.

Mottaket åpner 10:00 og stenger 11:30. Auksjonen starter 12:00. Minsteprisen er kr 40,-. Alt annet enn fisk, planter og ubrukt utstyr vil bli plassert på et fastprisbord der selger bestemmer summen. Prisene på produktene må være minimum kr. 10,-  og i hele tiere. Fastprisbordet vil alltid være betjent.

Alle er velkomne som både kjøpere og selgere, uavhengig av om man er medlem i Lillestrøm og Omegn Akvarieklubb. Det er egen kiosk hvor du kan få kjøpt noe å drikke og spise i løpet av dagen. Fisk som strider mot Lillestrøm og Omegn Akvarieklubb sine etiske regler, vil ikke bli lagt ut for salg. Her kan vi nevne genmanipulert og feilavlet gullfisk og ulovlige dyr som eksempler.

Kjøper på storauksjon
Auksjonen starter presis kl. 12.00 med pause hver time; 50 minutter auksjon og 10 minutter pause.

• Alle bud er i hele tiere, og alle bud starter på 40,- kroner.
• Bud skal gis tydelig med håndsopprekking mens auksjonarius øker summen på objektet gradvis.
• Hånden holdes oppe til bøssebærer vet hvor objektet skal leveres.
• Vær stille under auksjonen!
• Ingen er velkomne opp blant objektene under auksjonene.
• Når du er oppe i pausene under auksjonen og ser på objekter, behandle dem med forsiktighet.

NB: Det er KUN mulig å bruke Vipps direkte til kasserer i pausene. Dette for å ta ut kontanter, mot et gebyr, til bruk på auksjon, fastprisbord og kafè.


Aldersgrensen for kjøp av levende dyr er 16 år uten følge av foresatte. Barn under 12 år har generelt ikke adgang. Barn som leker i lokalet eller bråker vil bli bortvist sammen med sine foreldre. Det samme gjelder voksne som leker eller bråker i lokalet.

Selger på storauksjon
• Møt opp så tidlig som mulig, særlig hvis du har mange objekter som skal sjekkes inn.
• Alle objektene blir tatt imot og kontrollert. Vi har fullmakt til å slå sammen poser om det ikke er pakket store nok kvanta i hvert objekt.
• Objekter som leveres inn etter kl. 11.30 vil bli solgt til slutt på auksjonen.
• Vi oppfordrer til å forhåndsbestille selgernummer og merke objektene hjemme.
• De som ikke har forhåndsbestilt selgernummer bør komme i god tid før auksjonen.
• LOAK tar 20% i salær ved salg.

OPPGJØR: Det er mulig å vente til etter auksjonens slutt, for å få kontantoppgjør. Etter det betaler LOAK ut til bank i løpet av 14 dager.

Klubben har både strikker, merkelapper, penner og tusjer, men disse er gjerne opptatt.

Generelt
Minstebud er på 40 kroner. Hvis en gjenstand ikke kan forventes å oppnå minst 40 kroner, så vil den ikke bli lagt ut for salg eller bli slått sammen med tilsvarende objekter fra samme selger.

Vi viser fram alt som selges på auksjonen på storskjerm. Det er derfor viktig å bruke poser av klar plast, slik at man kan se innholdet. Poser med trykk helt ned på begge sider er ikke egnet på auksjon.

Akvariefisk
Fiskene som selges skal være i levedyktig alder og størrelse. Dette betyr generelt at yngel og svært unge fisker må bli hjemme, men hva som er lite og for ungt for en fisk varierer for alle akvariefisker, så en absolutt regel finnes ikke. Fisker som flyttes fra sitt hjem for tidlig vil lett dø både under transport og når den kommer i sitt nye hjem. Alle L-maller skal være min. 3 cm. SL.

Hvis en fisk er uegnet for vanlig akvarium, eller er for spesielt interesserte og derfor krever spesialakvarium og/eller behandling bør selger skrive ekstra informasjon på posen.

Pakking av fisk
Du skal alltid bruke poser som er beregnet på akvariefisk. Poser fås kjøpt hos dyrebutikker, på internett og av klubben på auksjonsdagen. Poser med for mye reklame må pakkes om i klare poser. Det skal være lite vann og mye luft i posen. 1/3 vann og 2/3 luft er en god regel, men ha gjerne enda mer luft om det er mulig. Store maller som kan gnage eller stikke hull på poser bør pakkes i syltetøyglass, isbokser, bøtte eller lignende.

Hvor mange skal det være i posen/boksen?
Stimfisker skal alltid selges i et antall som utgjør en stim. Ciklider er ofte fisker som angriper hverandre, og bør derfor som hovedregel alltid pakkes i forskjellige poser som et samlet objekt, festet sammen med en strikk, tape eller lignende. Lekspar selges som et objekt, ikke separat.

Merking av objektene
Alt som selges på auksjonen skal være tydelig og grundig merket. Avvik fra dette fører til at objektet ikke selges eller selges til slutt på auksjonen. Bruk kulepenn eller tusj som tåler litt fuktighet. Alle objekter skal merkes tydelig med innhold. Merk helst posen med både populærnavn og vitenskapelig navn. Merk posen med fiskens kjønn. Er det fisker som er vanskelig eller umulig å kjønnsbestemme, så merk med antall totalt.

Lillestrøm og omegn akvarieklubb oppfordrer til at selger merker posene med navn og/eller telefonnummer i tillegg til de obligatoriske opplysninger.

Antall og kjønnsfordeling
Posene merkes med antall hanner, hunner og yngel - i den rekkefølgen. 1-3-5 betyr altså én hann, tre hunner, fem yngel. Er det f.eks. ingen hanner i posen skrives det slik: 0-3-5. Spesielle fisk, for eksempel viltfangede, bør du merke med hvor de kommer fra. Barn av viltfanget fisk er ikke viltfanget fisk. Dette er første generasjon etter viltfangst.

Vanlige forkortelser som gjerne kan brukes når posene merkes:
• VF = Viltfanget fisk (fisk som ikke er født i fangenskap)
• F1 = Første generasjon etter VF.
• F2 = Andre generasjon etter VF.

Planter merkes med populærnavn eller vitenskapelig navn, gjerne begge.

Reker og snegler
Reker med klør skal pakkes i syltetøyglass eller lignende, ikke i pose. Det er viktig med et lokk som kan lukkes forsvarlig over dem. De skal også pakkes minimum tre reker sammen. Snegler kan også selges på auksjonen, men pass da på at objektet er bra nok til å selges for minimum 40kr.

Planter
Planteposer bør være velfylte, unntak er planter som kan være solitærplanter. Planter som viser tydelige tegn på å være slitne pga. jernmangel, CO2- eller lysmangel skal ikke selges på akvarieauksjon. Planter pakkes som hele planter. Det skal ikke være vann i poser med planter. Planter kan også pakkes uten luft. Det skal være mulig å se at planten er av god kvalitet i en klar pose.

Utstyr
Utstyr skal merkes med de viktigste tekniske opplysninger. Varmekolber bør merkes med antall watt, akvarier skal merkes med mål og antall liter det rommer. Lysarmatur merkes med antall watt og type (T8, T5, halogen etc.). Filtre merkes med filtervolum og antall liter den pumper i timen. Husk at dette blir plassert på et fastprisbord, så utstyret bør ha nok informasjon på seg til at kjøper kan finne ut av opplysningene selv.

Stein, sand, grus og røtter
Stein, sand, grus og lavastein selges på fastprisbordet. Merk tydelig med type og vekt/mengde. Røtter skal være beregnet for bruk i akvarium. Merk gjerne rota med hvilken type det er. Fjern rester av andemat, mose og planter etter beste evne.

Minstepris
Har du objekter av stor verdi bør du sette en minstepris på dem. Ikke sett minsteprisen for høy. Dersom objektet ikke blir solgt for minsteprisen, kontakt auksjonarius angående å senke prisen eller å fjerne objektet. Dersom selger ikke kontakter auksjonarius vil objektet legges vekk og et nytt forsøk om salg vil skje mot slutten av auksjonen.

Selgernummer
Alle objekter skal være merket med selgernummer. Vi oppfordrer alle til å søke om selgernummer på forhånd. Ved å søke om selgernummer bekrefter du også at du har lest gjennom retningslinjene for storauksjonen. Selgernummer får du ved å sende mail til: akvarieklubb@loak.no. Inkluder navn, telefonnummer og ønsket kontonummer for betaling etter auksjonen. Det er ikke anledning til å få tilbake kontanter på auksjonsdagen.

Nyeste kommentarer

07.05 | 08:38

I går var det flott og grundig foredrag om fiskehelse og sykdom på akvarie...

17.11 | 19:50

Hei! Det skal vi få til! Vi har ikke kortautomat dog, så ta med kontanter. Gle...

16.11 | 22:10

Jeg skal prøve å komme meg på møtet deres den 7/12 Jan! Lurte da på om det...

19.10 | 21:41

Denne artikkelen er attraktiv. Jeg har tenkt å henge den på veggen ved pulten ...